Mycket på gång…

Mörk musik för undergången skapas.

Små steg att göra små egna ljudmaskiner tas.

Jobbet på BDTV är inte bara kul och utvecklande, det laddar mig med energi också.

Bokläsandet är likt en sinusvåg, det går upp och det går ner.

Livet är fantastiskt.