Lämnat FB för 374 gången.

Är det nu det händer? Den slutliga utrensningen av alla osociala medier jag har konton på? Då allt annat jag gör strävar mot enkelhet och hållbarhet behöver nog även mitt digitala liv följa samma väg.

De som behöver få tag på mig kan ju göra det antingen via besök, via telefon eller via e-post, så alternativen finns.

Sen är det ju även så att ingen egentligen märker om man försvinner från en online-tjänst, eftersom att flödet med information är en aldrig sinande ström.

Hur som helst har jag ju denna blogg som jag kan fylla med meningslösheter och betraktelser för mitt eget nöjes skull, sådetså!

Behöver ju bara börja med den 375:e nystarten! 🙂