Vad är det som egentligen betyder något?

När man ställs inför en större kris i livet så inser man rätt snabbt hur lite ens modell på mobiltelefon eller andra materialistiska ägodelar betyder. Det enda som betyder något är hur man behandlat sin nästa, oavsett om nästan är ens partner, avkomma eller nära vän. Det som bör vara fundamentalt är att försöka leva livet som ett nollsummespel. Varken få ett plus eller minus-resultat utan bara låta livet verka i en balans med omgivningen. Då har man levt väl…